Bruk alltid en god netting slik at fuglene ikke kan rømme eller bli angrepet av rovdyr .