Viktig å tilføre naturlig mat hvor det er mulighet for fuglene og velge ut sine favoritter . Hønsefor dekker her grunnbehovet så tilskudd er viktig året rundt .