Vagler bør settes så høyt som mulig og være lange nok til at alle fugler får sin plass uten å sitte trangt .