Kant mellom burene er viktig for å forhindre konflikter mellom de ulike artene . Holder også stressnivået ned hos individet .