Tørr bunn i voliereen er viktig , dette hindrer bakterier og andre skadelige forbindelser å nå fuglene .