Miljøberikelse er viktig så hent inn nytt ved behov . Fuglene setter alltid pris på noe ntt å utforske .