Kanting på buret hindrer at fuglene sprer ut bunnmaterialet i buret .