Snø må volierne tåle og dyrene skal være trygge og ha det tørt også vinterstid .