Uteplass for de store fuglene er viktig . Legg alltid et godt nett over for å hindre rovfuglangrep og rømning fra volieren .