LYSET PÅVIRKER .

Lys påvirker via hjernen reguleringen av mange biologiske funksjoner i kroppen .Det er to måter lys kan nå hjernen på hos fjørfe , det ene gjennom øyet og det andre direkte gjennom skallen .

Det siste forutsetter en lys styrke på minimum 4 Lux . Lyset styrer for eksempel døgnrytmen og tid for kjønnsmodning . Vi kan bruke lyset for å påvirke tilvekst ,foropptak ,aktivitet og adferd .

Lyset er altså med andre ord en viktig miljøfaktor . Det er flere egenskaper ved lyset som påvirker .

Lysstyrke ( målt i lux ) .

Lysprogram ( døgnrytme ) .

Lysforhold i huset ( naturlig lys ).

Farge på lyset .

Når vi snakker om lysstyrke i hønsehuset mener vi som regel belysningsstyrke .

Belysningsstyrke angir hvor mye lys sendt fra en lyskilde som treffer et gitt areal  ( oppgis da i lux ). Brukes det for sterk lysstyrke vil dette kunne utløse negativ adferd som fjørhakking , hakking og feil lagte egg .

Når det kommer til eggleggingspunkt ( verpestart ) er det viktig å ikke " pøse på med lys " .Dette kan utløse oppverpingstress og dette kan bli unghønenes død .. i verste fall . Du kan oppleve leggenød ( høna får ikke ut egget selv ) noe som også kan ta hønas liv .

En gradvis opptrapping av lysdagen vil gi hypofysen ( hypofysen styrer eggleggingspunktet ) tid til å oppfatte den lengre dagen og høna vil da gå inn i oppverpingsfasen uten komplikasjoner .

Lyset er ekstra viktig i vår mørketid og for at alle høner i flokken skal få tid til å spise ,stelle seg og legge egg må vi bruke ekstra lys i denne tiden av året .

Det er viktig at lyset gir et jevnt lys over hele dyrerommet og ingen områder skal oppleves som mørke . Dyrene skal kunne se hverandre uansett hvor de befinner seg i rommet .

En enkel lyspære over f.eks døren er ikke nok til å belyse rommet eller påvirke eggleggingssyklusen .

Det er midlertid viktig og ha minimum 8 timer natt for hønene slik at de har en fast døgnrytme . Skumringslys ( svak lyskilde som står på når hovedlyset er slukket ) er da en fin måte å " fortelle" hønene at det er på tide å fly opp på vaglen og slå seg tilro der for natten .

LYS PÅVIRKER HYPOFYSEN .

Verpetidspunktet hos høna er hormonelt styrt og bestemmes av lengden på lysdagen ( dag / natt ) .

Det er skumringen som er startsignalet for dannelsen av egget . Det er den mørke perioden av døgnet som starter hver eggleggingssyklus .

Signalstoffet melatonin ,som skilles ut i kroppen når det er mørkt ,fører via hormonpåvirkning ( brå stigning av luteiniserende hormon ) til at eggeplommen løsner fra eggstokken .

Signalet for eggløsning skjer altså  alltid om natta .

Ved for kort daglengde kan hønene begynne å legge " natt egg " og skape tull for høner under den viktige oppverpingsprosessen .

LYSKILDENE .

Hønas øye oppfatter mye mer enn oss og ikke alle lyskilder er derfor bra for dem . Vanlige glødepærer og lystoffrør vil " flimre" da lyset går i bølger i disse noe hønas øye oppfatter .

Det blir som at vi skulle se på et lysrør som er i ferd med å slutte virke .. Det flimrer .

Dette  KAN utløse stress hos fuglene og igjen gir negativ adferd  , men ingen forskning kommer med en bastant påstand på dette området . Mye kommer an på hva dyrene er vant til og har vokst opp med .

Idag er det mulig å få tak i lysrør i led , ledstrips , spareærer osv som ikke gir dette flimrende lyset ( ikke billigvariantene men velg kvalitet ) . 

Det er noe mer kostbart å anskaffe men virker desto lenger og er billig i drift da disse typene bruker mye mindre energi for å produsere lys . Det er viktig å bruke et lys som er " naturlig " farge på slik at det føles behagelig for dyrene .

Selv bruker jeg led lysrør som hovedlyskilde og svake lysrør til " skumringslys " her hos mine fugler .

Ledlys produserer heller ingen varme og derfor ansees som mer brannsikkert enn vanlige lyskilder . Armaturet må likevel være godkjent for husdyrrom .

IP grad( kapslingsgraden av et produkt )  er alltid viktig å sjekke før man går til innkjøp av utstyr . I et fjørfe rom produseres det store mengde fjærstøv ,støv fra flis , høy kraftfor osv og legger man til vannsøl / sprut og dyr i bevegelse er IP graden svært viktig .

Vi må alltid tenke sikkerhet for våre dyr .IP graden bør være over 55 for å kunne brukes sikkert hos våre fjørfe .

Ved kontroll av Mattilsynet vil dette i tilfelle også gi anmerkning ved dyreholdet og ved en eventuell brann forårsaket av innstallerte lyskilder vil det da gi null i forsikringsutbetalingen skulle de finne feil  lyskilde som årsak til hendelsen så tenk alltid sikkerhet .