TÅLER FJØRFE KULDE ? ..

 Det gjør de men vi må alltid tenke på dyrevelferden og at våre høns stammer fra tropiske områder med god varme året gjennom .

De fleste raser  som har store kammer og hakelapper , fjærløst ansikt og bein uten fotbefjæring vil / kan forfryse disse kroppsdelene blir  de utsatt for nedkjøling i kuldegrader .

Ikke minst er mange raser utsatt for froskader selv om det ikke er minus på gradestokken . Høy luftfuktighet og lav temperatur kan alstå gi dyra dine frostskader .

Et dyr som lever i et for kaldt miljø vil opptre veldig passivt og dette er ikke særlig sundt for dyrets kropp (  næringsbehovet tredobles hos fjørfe for å holde jevn kroppstemperatur i kulde )  . Fjørfe bør og skal ha bevegelse gjennom sin " våkentid " slik at kroppens funksjoner holdes ved like .

 

HVA TRENGER FJØRFE FOR Å HOLDE VARMEN ? .

Frostskadet hønsefot

Fjørfe holder simpelthen kroppen varm ved å spise og jo kaldere det er jo mer næring må de ha for å holde kroppen sin varm . Høns som lever i kalde rom vil også stoppe / redusere antall egg ( all energi går med til å holde kroppen varm ) .

De må fortsatt ha tilgang på vann og det er aller viktigst at de får tilgang på vann rett etter at de har spist dagens første rasjon med hønsefor . Det første høns gjør etter natten er å tømme tarmen for så å innta dagens første måltid  .

Så er rommet kaldt må utfordringen med frossent vann løses ved bruk av varmeplate / kabel i vannautomaten 😉 . Rommet må i tillegg være tørt !!  

Ved for høy luftfuktighet eller at hønene slippes ut i kulde og har da tilbrakt store deler av døgnet i fuktig / varmt rom vil øke sjansen for at de forfryser flere av sine kroppsdeler  så sørg for at rommet / hønsehuset er tørt .

Fuktig strø og fuktig luft øker bare ikke faren for frostskader men kan gi hønsa sviskader ( ser ofte ut som frostskader og lett å forveksle med hverandre  )under fot og bryst ved hvile i  fuktig miljø .

Frostskader er smertefulle og kan også gi innpass til infeksjoner når kroppsdelen dør etter å ha blitt frostskadet .

Husk ditt ansvar for dyret når det blir skadet , søk veterinærhjelp så de frostskadede kroppsdelene kan behandles på skikkelig vis . Så å la hanen/ høna gå med frostskader er ikke god dyrevelferd ...

GODE VARMEKILDER .

Når det gjelder oppvarming av hønse rom  / hus er det viktig å tenke brannsikkerhet . Fjørfe produserer store mengder støv og naturlig nok er dette støvet lettantennelig .Dyrene skal også sikres mot å skade seg på eventuelle varmekilder .

Varmekilden må da tåle vann og støv og være sikret mot dette .

Det som anbefales er en IP grad på minimum 55 ( Ip grad = Kapslingsgrad ) i dyre rom .

Mange bruker varmelamper til oppvarming av rommet men det  er å bedrive risikosport på høyt nivå ! 🤪 .

Varmelamper har ingen IP grad og er beregnet for kortvarig bruk til å gi ekstra varme til kyllinger og andre dyreunger . Den har begrenset oppvarmingsradius og er dyr å bruke og ikke minst er den brannfarlig da pæren tiltrekker seg støv .

Å husk at forsikringen IKKE dekker ved brann hvis det er brukt utstyr som ikke er beregnet til formålet  ( det rapporteres flere branner hvert år i fjørfehus på grunn av  bruk av nettopp varmelampe ).

Varmekilder som egner seg er varmerør som kan kjøpes hos martime butikker eller rørovner som kan kjøpes hos husdyr butikker .

Disse rørene har en lav overflatetemperatur og har en høy IP grad  og helt sikre i bruk .

Disse rørene kan du selv montere og de fås også med termostat .Røret uten termostat  er de med høyest IP .

 Varmerørene fås i flere styrker og kan da tilpasses rommets størrelse . ( 80 watt rør holder et rom på ca 10 m3 frostfritt så sant det er fritt for trekk uten i fra ) .

Høna selv produserer ca 9 Watt pr døgn så dyra selv skaper noe varme til sine omgivelser .

Har du i tillegg en liten vifte i rommet for sirkulering av luft gir dette røret en jevn varme i hele rommet .

IDEEL TEMPERATUR FOR HØNA ? ..

Optimal temperatur i et hønsehus anses for å være 21 -22 grader . Ved denne temperaturen trenger ikke høna å bruke energi på å holde varmen eller å kvitte seg med varme og hun   har den mest effetive temperaturen til å omsette   næring til egg  ( Dette sier fagmiljøet ). ,og bruker derfor ingen  ekstra energi på oppgaven . Hos eggprodusentene går da hønene i romtemperatur slik at fuglene yter maksimalt og slipper å fryse .

For å sørge for at høna tar til seg nok næring for å holde verpingen optimal bør temperaturen ligge på 16-17 grader i huset .  Det vil gi de fleste av oss som har en hobbyflokk med høner takler ikke  slike store utgifter å holde en slik temperatur i hønsehuset vinterstid .

 Det sier seg selv at " våre høner " må tilvennes en lavere temperatur og vi må bregnet en høyere forkostnad om vinteren .

Vi har mange raser å velge mellom så hvis du bor slik til at vinteren er svært kald så velg din rase med omhu . En rase som er kjent for en fyldig fjørdrakt , lav kam og fotbefjæring vil da være mer naturlig å kjøpe enn en som nærmest er " naken " , uten dun og lange nakne bein .

Jeg har selv mulighet til oppvarming av rommene i mitt hønsehus så mine egne høns går i en vintertemperatur på 10 -15  plussgrader men da får jeg en utfordring med luftfuktigheten .

Dette løser jeg ved å ventilere rommene godt og samtidig brukes avfukter  slik at luften sirkulere godt uten å skape trekk . Hønene her har heller ikke mulighet for utegang på vinteren så inneklimaet må være bra vinteren igjennom .

God luftkvalitet er like viktig som et frostfritt miljø om vinteren .

TÅLER DE VARME ?

De fleste raser tåler varme temperaturer godt men de trives best i " normal " temperatur . Høns har som kjent ingen svettekjertler for å avhjelpe seg med hvis de blir for varme og vil da gi uttrykk for at de er overopphetet ved å puste med åpent nebb( samtidig kjøler lungene ned kroppen ) .

Høns kan også lide av varmestress . Dette oppstår gjerne i hønserom som er for tette samt at det er høy luftfuktighet . Varmestress går utover eggleggingen og befruktningen av eggene .

Det kan også utløse myting på feil " årstid " , dette vil igjen skape mer stress for individet .

Sørg for god ventilering av hønserommet på varme dager og utegården bør tilby like mye skygge som sol . Det er også viktig å sørge for friskt vann når det er varmt . I og med at høner kvitter seg med varmen via nebbet så vil de også ha et økt vannbehov .