" SPLAYED LEGS " / PADLERE .

" Padlere "  . Denne lidelsen ser en hos helt nyklekte kyllinger . Det er som regel få kyllinger pr klekking som blir rammet .

Kyllingene ligger ofte med begge beina sprikende ut til siden fra hofteleddet og er ikke istand til å gå eller stå .

Årsaken til denne lidelsen er beskrevet å kunne være ungunstige forhold under rugingen av eggene ( fosterutviklingen ) eller forskreving som følge av at nyklekte kyllinger plasseres på glatt underlag( forverrer lidelsen ytterligere ) .

Både miljøforhold som for høy luftfuktighet eller temperatur , og kjemisk påvirkning er beskrevet også til å virke inn på lidelsen .

" Padlere" vil ikke klare å få tak i mat og vann og i de fleste tilfeller bør/ skal  kyllingene avlives av dyrevelferdsmessige hensyn . Å forsøke å fiksere beina må vurderes av  en kyndig person( veterinær ) . 

KROKETE TÆR .

I noen tilfeller så klekkes det kyllinger med krokete tær eller at det oppdages hos unge kyllinger .

Tærne krummer seg horisontalt i motsetning til den vertikale krummingen en ser ved Riboflavinmangel .

Årsaken er sålangt ikke klarlagt men inkubasjonsforhold( rugeforhold ) og ernæringsfaktorer er medvirkende årsaker . Bruk av vagler hos unge dyr minsker forekomsten av kroete tær .

Ved Riboflavinmangel hos fuglen / kyllingene vil man se at tærne krummer seg vertikalt ( kan se ut som brudd i tåa ) .

Dette kommer av for lite av riboflavin i foret og rettes opp med å gi tilskudd av dette .