STOR FRANCOLIN .

Stor francolin (Pternistis erckelii) hører til fasanfamilien og denne slekten har mer enn 40 arter .

Francolin minner om rype/ rapphøne av størrelse og holder til i alt fra åpne gresssletter til bevokst skog og fjell . Hannen har  gjerne doble skarpe sporer og hunnen har en mindre enkel spore .

Kjønnene er like men hannen avviker på størrelse og er endel større . Francolin er monogame og holder til i par .

Hannen beskytter egg og avkom mot trusler og kan da opptre aggressivt . Hunnen legger 7 -12 egg som ruges i 21 -23 dager .

I fangenskap kan de bli tamme mot hånden men vær obs i hekketiden på grunn av hannens beskytter trang . Hannens rop er høylydt under spilltiden ellers er de forbausende stille .

Stor francolin tåler fint norsk vinter og bør ha en egen voliere som har et tørt og noe beskyttet klima .

Francolinene er i hovedsak bakkelevende og kan untaksvis vagle seg på natten , ellers tilbringer de det meste av sin tid på bakken hvor de leiter etter diverse spiselig .

I oppdrett spiser de hønsefor , frukt , korn , diverse grønt og noe animalsk tilskudd .