HVA ER RAPPHØNS ? ..

Rapphøne,er en  fugleart i fasanfamilien. Den er litt mindre enn fjellrype, spraglet i gråbrunt med ensfarget lysebrunt hodeparti, og spesielt hos hannen en markert svartbrun flekk på buken.

Rapphøna hekker over store deler av Europa til Sentral-Asia, i Norge tidvis spredt fra Oslofjorden til Trøndelag, men meget ustabil i sin opptreden. Fugler har ofte blitt satt ut for å hjelpe på bestanden.

Det er lite trolig at ville rapphøns lenger forekommer i Norge. Helst en lavlandsfugl med tilhold i randsonen mellom dyrket mark og skogholt.

Korn- og frøspiser, lever parvis og er overveiende stasjonær. Det finnes totalt tre rapphønsarter, de to øvrige i Sentral-Asia, Kina og Himalayaregionen . Det er forbudt og jakte på rapphøna i Norge .

RAPPHØNA I OPPDRETT .

Rapphøns ( Perdix perdix ) er enkle og hardføre fugler å ha i oppdrett . De kan holdes i store flokker store deler av året med unntak av hekketiden .

Da er rapphøns mongame og det vil oppstå konflikter mellom hanner holdes de da i flokk på denne tiden .Rapphøna holder et eget revir hvor hannen forsvarer sin hunn med egg og reir .

Hua legger 10-20 egg som ruges i 25 døgn . Kyllingene krever noe animalsk tilskudd under oppfostringen og er flyvedyktige allerede 14 dager gamle . Rapphøns vokser fort så kyllingene forblir ikke " småtasser" så veldig lenge  .

De holdes best i egen voliere og siden rapphøns i hovedsak er bakkelevende bør ikke volieren ha full takhøyde . Volieren plasseres i havlskygge og bør ha ly for vær og vind .

Rapphøns tåler fint norsk vinter og bør da holdes ute året igjennom .