KAN HØNA BLI HANE ? .

Ja det kan de ! Kul.  Når høner når verpeklar alder så utvikles den venstre eggstokken hos høna og den høyre forblir uutviklet( slumrende kjønnskjertel ) . Høna legger sine egg som normalt .

Det er ulike årsaker til at fjørfe kan skifte kjønn og her vil jeg komme innom de mest vanlige årsakene . Kjønnsskifte er kjent blant høns , fasaner og svømmefugl . Det er fortsatt et sjeldent fenomen Kul .

HORMONER OG ENDRINGER I FLOKKEN .

Det utløses en rekke hormoner under hønas kjønnsmodning og i noen tilfeller kan det bli overskudd av testosteron ( mannlig kjønnshormon ) .

Høna vil da ganske sakte gå igjennom en endring og oppføre seg " haneaktig" , galing kan opptre og høna kan også forsøke å pare sine flokkmedlemmer .

Denne tilstanden er gjerne forbigående når høna igjen produserer normalt med østrogen ( kvinnelig kjønnshormon ). Høns med en forbigående hormonforstyrrelse vil fortsatt legge egg .

Infeksjon i hønas eggstokk ( betennelse , cyste ,svulst )kan også være årsak til " kjønnsskifte " og hønas høyre eggstokk vil utvikles . Høyre eggstokk produserer da testosteron og høna går gjennom kjønnskifte , denne høna vil da ikke legge egg og vil miste denne egenskapen .

Slike høner utvikler gjerne større kam ,hakelapper og kan også endre hele sin fjærdrakt og vil aldri bli ei normal eggelggende høne igjen .

I noen tilfeller hvor den savnes hane i flokken ( eller hanen blir fjernet ) overtar ei høne denne rollen og kan i sjeldne tilfeller endre adferd og overta rollen som hane ( sjef ) . Altså så tar høna som er den mest dominante i flokken over rollen helt til det igjen innføres en ny hane som får høna ut av sin tilstand ( rolle ) .